top of page

השתלות ריאה.

השתלת ריאות הינה פתרון המוצע למטופלים עם מחלות ריאה סופניות לאחר שמוצו כל קווי הטיפול האחרים.

author |

ד"ר לירן לוי, מנהל שירות השתלות ריאות תל השומר

3.2.21

השתלות ריאה.
השתלת ריאות הינה פתרון המוצע למטופלים עם מחלות ריאה סופניות לאחר שמוצו כל קווי הטיפול האחרים. בשל השיפור בשעורי השרידות ואיכות החיים לאחר השתלה במהלך העשורים האחרונים, יש עלייה מתמדת במספר השתלות הריאה המבוצעות בעולם, כאשר רוב ההשתלות כיום הן של שתי ריאות ולא של ריאה אחת (איור 1).המטרה בהשתלת ריאות היא להאריך את תוחלת החיים ו/או לשפר את איכות החיים של המטופל. המחלות המהוות כיום את הגורם העיקרי להשתלת ריאות הן פיברוזיס ריאתי, נפחת (COPD) וליפת כיסתית (ציסטיק פיברוזיס), אך יש מחלות נוספות שעשויות להביא למצב בו נזקקת השתלת ריאות כמו יתר לחץ דם ריאתי ראשוני, סרקואידוזיס, חסר אלפא-1 אנטי-טריפסין, מחלות פיברוטיות אחרות ועוד.
רוב המטופלים, הזקוקים להשתלה, מופנים להערכת רופא ריאות מומחה בהשתלות ריאה. בשלב הראשון נערכת שיחה עם המועמד להשתלה ועם בני משפחתו על מנת לוודא שאכן יש צורך בהשתלה, ועל מנת להעריך את מידת הסיכון הכרוך בתהליך מול הסיכוי להשיג שיפור ניכר באיכות החיים ובתוחלת החיים. בסיום השיחה תתקבל החלטה משותפת האם ממשיכים בהערכה לקראת השתלה, האם ממתינים עם התחלת הערכה כיוון שהמצב הנוכחי לא מצדיק השתלה, או לחלופין דוחים על הסף את האפשרות של השתלה.
תהליך ההערכה לקראת השתלה כולל ביצוע בדיקות על ידי רופאים מתחומים שונים, בדיקות מעבדה, בדיקות דימות (שחלקן פולשניות). המטרה היא לוודא שאין מחלות או מצבים רפואיים העשויים לסכן את המועמד להשתלה בזמן ההמתנה להשתלה, בעת הניתוח או לאחר ניתוח ההשתלה. כאשר מתגלים מצבים רפואיים העשויים לסכן את המועמד הם מטופלים מבעוד מועד (למשל פתיחת חסימות בעורקי הלב שנמצאו בזמן צנתור לבבי שנעשה כחלק מההערכה להשתלה).
חלק מבדיקות ההערכה להשתלה מובאות להלן:
• הערכת מערכת הנשימה - צלום חזה, CT חזה, מיפוי ריאות, תפקודי ריאות מלאים, מבחן הליכה 6 דקות
• הערכת המערכת הקרדיווסקולרית (לב וכלי דם) – אק"ג, אקו לב, צנתור לב (מעל גיל 40 או בנוכחות גורמי סיכון קרדיווסקולריים), דופלר קרוטידים
• הערכה רופא גסטרו ובמידת הצורך ביצוע גסטרוסקופיה ו/או קולונוסקופיה
• הערכת רופא עור בחיפוש ממאירויות של העור
• הערכת רופא שיניים
• הערכת רופא אורולוג כולל בדיקת PSA אצל גברים
• הערכת רופא נשים ובדיקת PAP
• בדיקת ממוגרפיה אצל נשים
• הערכת רופא זיהומים לצורך בדיקת הסיכון לזיהומים והשלמת חיסונים
• הערכת רופא אנדוקרינולוג לצורך בדיקת צפיפות עצם
• בדיקות מעבדה כולל ספירת דם, בדיקות ביוכימיה כולל תפקודי כבד וכליות
עם השלמת ההערכה לקראת השתלה נערכת ישיבת צוות שבה שותפים רופאי הריאות, מנתחי לב, מנתחי חזה, עו"ס, פיזיוטרפיסט, תזונאית, מתאמות ההשתלה ורופאים יועצים. מטרה הישיבה היא לעבור על תוצאות ההערכה ולקבוע האם המועמד מתאים להשתלה. במידה והמועמד נמצא מתאים להשתלה מועבר דיווח למרכז הלאומי להשלות, שאחראי על רישום המועמד ברשימת הממתינים הארצית. רשימת הממתינים היא אחת לכל מרכזי ההשתלה, ומיקום המועמד ברשימה נקבע בהתאם למידת הדחיפות הרפואית שהינה פועל יוצא של הבדיקות שנעשו במסגרת ההערכה להשתלה.
בזמן ההמתנה להשתלה המועמד משתלב בתוכנית שיקום, שמטרתה לשמר את מצבו הגופני והנפשי עד להשתלה. פרטים נוספים על ניתוח ההשתלה עצמו ותהליכי המעקב והביקורת לאחר השתלה תוכלו למצוא באתר שיבא תחת "התוכנית להשתלות ריאה" או בכתובת https://www.sheba.co.il/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94
Experts on Speed Dial

Experts on Speed Dial

Function preservation during brain surgery

Function preservation during brain surgery

From the cancer research to the war against COVID-19

From the cancer research to the war against COVID-19

For our sake: Fighting Covid-19

For our sake: Fighting Covid-19

A collaboration between Lema'anchem organization and the University of Ariel

A collaboration between Lema'anchem organization and the University of Ariel

Medical guidance - making the journey better

Medical guidance - making the journey better

לבן-צר-לוגו-חדש.png
%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7
bottom of page