top of page

קרן אברהם נתן שושנה |

את ההצלחה של למענכם – מפליא לעשות, בסיוע לאלפי חולים בישראל בקבלת ייעוץ רפואי, אנו חבים לשותפינו לדרך: 'קרן אברהם נתן ושושנה' ו'קרן אור אליעזר על שם אליעזר ומרים', תמיכתם היא שאפשרה לנו להקים את המערך המקצועי ולהעניק את השירות המיומן הטוב ביותר למען החולים.

קרן אברהם נתן ושושנה

קרן 'אברהם נתן ושושנה' הוקמה על ידי האחים מרטין וריצ'ארד שרף ואימם שושנה שרף לזכרו של אביהם אברהם. אברהם, ניצול שואה, היגר בתום המלחמה עם אחיו לארה"ב ושם הקים אימפריית נדל"ן. אברהם ואחיו, שחוו על בשרם את אכזריות הנאצים, פעלו כל חייהם למעשים טובים ולצדקה, ואברהם דאג להעביר את המורשת לבניו. כשנפטר ביום הכיפורים החליטו אשתו ובניו להמשיך את דרכו הן בהנצחת השואה והן בתרומתם ליהודי העולם.

bottom of page