top of page

קרן אור אליעזר |

על שם אליעזר ומרים

שותפים לדרך

את ההצלחה של למענכם – מפליא לעשות, בסיוע לאלפי חולים בישראל בקבלת ייעוץ רפואי, אנו חבים לשותפינו לדרך: 'קרן אברהם נתן ושושנה' ו'קרן אור אליעזר על שם אליעזר ומרים', תמיכתם היא שאפשרה לנו להקים את המערך המקצועי ולהעניק את השירות המיומן הטוב ביותר למען החולים.

קרן אור אליעזר על שם אליעזר ומרים

רבי אליעזר, מעמודי התווך של קהילת 'עץ חיים', היה בנו של הרב החסיד מנחם צבי שהיה ידוע בחסדיו לכול וביתו היה פתוח לכל אלפי היהודים שהיטלטלו בתקופת מלחמת העולם מפולין לגרמניה ולצרפת.

רבי אליעזר עסק כל חייו בגמילות חסדים, הוא ניהל בהתנדבות את ארגון הגג של הקהילה החרדית 'עץ חיים' במשך ארבעים שנה וכן התנדב לחברה קדישא והיה לאחד מראשיה. במהלך מלחמת העולם השנייה היה פעיל וקצין במחתרת הצרפתית, וחרף את נפשו בהצלת משפחות רבות והעברתן לשווייץ. באותם ימים קידש שם שמים בשמירת המצוות, ובימים שלאחר המלחמה, כשהתפרנס מבית מסחר לרהיטים, היה היחיד שסגר את שעריו בשבת. אליעזר נודע ביושר ליבו ובכבוד לזולת בכל מעשי ידיו.

קרן אברהם נתן ושושנה וקרן אור אליעזר על שם אליעזר ומרים פועלות מארה"ב ועומדות מאחורי פעילות עמותת מפליא לעשות, שעושה רבות למען עם ישראל, וכך גם מאחורי פעילות למענכם – מפליא לעשות.

bottom of page