בזכותם זה  קורה!

קרן אור אליעזר - אבן היסוד של 'למענכם'

פעילותו הברוכה והענפה של 'למענכם' נשענת על נדיבותה של קרן אור אליעזר.

ר' אליעזר נולד בשנת תר"פ בשטראסבורג שבמזרח צרפת, בן להרה"ח מנחם צבי ולמרת חנה בת הרה"ח ר' אביש וויס.

אביו, שהיגר מצאנז לשטראסבורג, היה מופת של אמונת חכמים טהורה, חסיד דבוק ברבותיו לבית באבוב. ביתו היה פתוח לכל אלפי היהודים שבאותה תקופה היטלטלו מפולין לגרמניה ולצרפת, והוא היה ידוע בחסדיו לכול, בעזרה כספית ובאכסניה לכל יהודי נצרך. בנוסף, הוא תמך רבות במוסדות התורה שהחלו להיפתח באזור, וביניהם גם ישיבתו של הגה"צ ר' שמחה וסרמן (בנו של הגאון הקדוש ר' אלחנן הי"ד), שהכיר לו טובה על כך כל ימיו. גם ר' אליעזר עצמו למד בישיבה זו, עד שנסגרה עם פרוץ המלחמה.

כהוקרה על חסדיו הרבים של הרה"ח מנחם צבי, נתן הגה"צ האדמו"ר מהר"א מבעלזא את ברכתו והבטיח כי לא יאונה כל רע לו ולמשפחתו - ואכן, שוב ושוב ניצלה כל המשפחה בנסים שקצרה היריעה מלהכיל.

ר' אליעזר עצמו היה פעיל וקצין במחתרת הצרפתית, ומספר פעולות נועזות אף זיכו אותו בעיטורי כבוד רבים מטעם הממשלה הצרפתית. כמו כן סיכן ר' אליעזר את נפשו פעמים רבות כדי להציל משפחות רבות ולהעבירן לשווייץ.

בתקופת הלחימה קידש ר' אליעזר שם שמיים בזהירותו המופלגת ממאכלות אסורים ובשמירת המצוות במסירות נפש של ממש, עד כי אחד מחוקרי ההיסטוריה של המחתרת הצרפתית אף כתב בספרו על שני האחים היהודים (ר' אליעזר ואחיו ר' אליקים יהודה) שלחמו בעוז ובגבורה והקפידו בעקשנות על חוקי דתם.

לאחר המלחמה נישא ר' אליעזר למרת מרים ע"ה, בת ר' שלמה אלימלך גרוס מרודניק הי"ד (שנלקח ע"י הנאצים ימ"ש ברכבת הראשונה לאושוויץ) ומרת אסתר לבית מונהייט. הוא היה מעמודי התווך של קהילת החרדים 'עץ חיים', ובמשך כארבעים שנה ניהל ביד רמה ובהתנדבות מלאה את ארגון הגג של הקהילה החרדית, כשרעייתו מרת מרים ע"ה נושאת עמו בעול בצניעות ובמסירות.

ר' אליעזר עסק כל ימיו בגמילות חסד של אמת - בהתנדבותו לחברה קדישא שהיה אחד מראשיה. הוא התפרנס מבית מסחר לרהיטים שהיה בבעלותו, ובאותם זמנים קשים שלאחר המלחמה, היה זה בית העסק היחיד שסגר את שעריו בשבת.

ישרותו המופלאה וזהירותו הרבה בכבוד הזולת היו סימני היכר בולטים בעשייתו הברוכה בכל מפעליו. הוא היה דמות של ישרות וסמל של "פיו ולבו שווים". ישרותו הלכה לפניו גם בקרב גויי הארץ, ואלו העריצוהו וכיבדוהו מאוד.

ר' אליעזר נפטר ביום ב' בחשוון תשס"ג בלונדון, במקום שבו שהה לכבוד חתונת נכדו הראשון. הוא השתוקק כל כך להשתתף בשמחה זו – ואכן, מן השמיים זיכוהו לשמוח בה. לאחר פטירתו היה מפעים לראות שלצד היהודים הרבים שהשתתפו בהלווייתו, ביכו אותו גויים רבים שהכירו בתכונותיו הנעלות.

המשרד: רחוב מצדה 7 בני ברק 

בניין ב.ס.ר קומה 9

טלפון: 03-9799099   |   6884*

דוא"ל: yr@mlc.org.il