top of page

הרב יוסי ערבליך / חמצן לפריפריה

מחקר מטלטל של ידיעות אחרונות, מטיל חובה על כולנו. אזרחים פשוטים ועד נבחרי ציבור, סגלים רפואיים, אנשי תקשורת, ומובילי דעה לזעוק את זעקתם של אחיותינו ואחינו תושבי הפריפריה לעצור את האפליה הרפואית.

author |

יוסי ערבליך

15.7.21

הרב יוסי ערבליך / חמצן לפריפריה
המחקר שנחשף ב'ידיעות אחרונות' על הקשר בין מגורים בפריפריה וסיכויי החלמה מסרטן אישש את מה שבמערכת הרפואית יודעים כבר שנים; מצב כלכלי-חברתי, מחסור ברופאים, במיטות אשפוז, במיכשור רפואי, והעדר מודעות לביצוע בזמן של בדיקות מעקב הריון ובדיקות מצילות חיים, כל אלו משפיעים על התחלואה והתמותה בפריפריה.

מבקר המדינה ב-2013 התריע על חוסר השוויון בין המרכז לפריפריה בשירותי הרפואה, אבל נדמה שדבר לא נעשה לצמצם פער זה. יהיה זה נאיבי לצפות שמדינת ישראל תפתור עתה את הפער שהלך והתעצם במהלך השנים והשיא עוד לפנינו.

קחו את נתוני התחלואה והתמותה של הקורונה. המגיפה שטרם חלפה חידדה את הקוטביות והוכיחה שוב שהעניים והמוחלשים חולים יותר, מתים יותר, וסובלים משירותי בריאות נחותים יותר. ועתה, כשאנו על סיפו של גל רביעי, חריף וסוער לשבת בחיבוק ידיים אל מול העוול החברתי הזה לא ניתן. אנחנו לפני התפרצות דרמטית וזו לא נבואה אפוקליפטית, אלא ניתוח קר של המצב. די להביט אל נתוני התחלואה בעולם תוך הכרה בעובדה שבלתי ניתן לבלום כניסת וריאנטים חדשים לישראל. אין הצדקה שבדרום יקפחו יותר אזרחים את חייהם רק בגלל מעמדם הסוציו-אקונומי.

ידע הוא כח ומידע יכול להציל חיים. גם אם לא נצליח לייצר תקנים לרופאים בסורוקה וברזילי ולספק מיטות אשפוז נחוצות, כן נוכל לבצע הסברה בקרב תושבי הפריפריה, להנגיש עבורם את המידע, להסביר יותר על הסיכונים, להדק את הקשר בין הרופאים לקהילה, והחשוב מכל, לספר לתושבים על זכויותיהם המופרות ברגל גסה, לזעוק את העוול, ההזנחה, האפליה והזלזול עליהם הם משלמים בבריאותם ובחייהם.

אחת השאלות שחזרו על עצמן לאורך השנה האחרונה היתה, כיצד אזרחים נורמטיביים מפרים הנחיות חרף הידיעה שהנגיף מסוכן. התשובה, לא מפתיע, היא חוסר אמון. כשמחקר כמו זה שפורסם ב'ידיעות אחרונות' זוכה לחשיפה תקשורתית הוא נותן תוקף לתחושות קיפוח ואפליה הנמשכות לאורך שנים. המסקנה העגומה של הקורא הסביר היא שאין סיבה לשתף פעולה עם הממסד וממילא גם אין נכונות.

המחקר המטלטל הזה, מטיל חובה על כולנו. אזרחים פשוטים ועד נבחרי ציבור, סגלים רפואיים, אנשי תקשורת, ומובילי דעה לזעוק את זעקתם של אחיותינו ואחינו תושבי הפריפריה לעצור את האפליה הרפואית. חייבים לשים את הדברים על השולחן: כשלמדינת ישראל יש שני חולים ומכשיר הנשמה אחד, תושב אשקלון יהיה זה שנאלץ לוותר. אין דרך אחרת להסתכל על זה. נעשה חובתנו הפשוטה שלא לאפשר לזה לרדת מסדר היום. לצד זה, נעניק מידע בכל הכלים האפשריים על רפואה מונעת, תזונה, ביצוע בזמן של בדיקות מצילות חיים ובכך נתרום לצמצום הפערים ותחילת הליך התיקון.

*• הכותב משמש כיו"ר מייסד של 'למענכם' המעניקה יעוץ רפואי וולונטרי*
Experts on Speed Dial

Experts on Speed Dial

Function preservation during brain surgery

Function preservation during brain surgery

From the cancer research to the war against COVID-19

From the cancer research to the war against COVID-19

For our sake: Fighting Covid-19

For our sake: Fighting Covid-19

A collaboration between Lema'anchem organization and the University of Ariel

A collaboration between Lema'anchem organization and the University of Ariel

Medical guidance - making the journey better

Medical guidance - making the journey better

לבן-צר-לוגו-חדש.png
%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7
bottom of page