top of page

מרכז שיקום ילדים

למענכם |

FINAL_LOGO_002.png

מרכז שיקום ילדים למענכם הוא מוסד חינוכי ושיקומי ללא מטרות רווח שנועד להעניק מענה לילדים בעלי מוגבלויות פיזיות דרך מעונות יום שיקומיים לפעוטות מגיל שישה חודשים ומעלה.

מייסדי מרכז שיקום ילדים למענכם:

האחים מרטין וריצ'ארד לזכרו של אביהם אברהם נתן ואימם שושנה ז"ל

אברהם, ניצול שואה, היגר בתום המלחמה עם אחיו לארה"ב ושם הקים אימפריית נדל"ן. אברהם ואחיו, שחוו על בשרם את אכזריות הנאצים, פעלו כל חייהם למעשים טובים ולצדקה, ואברהם דאג להעביר את המורשת לבניו. כשנפטר, ביום הכיפורים, החליטו אשתו ובניו להמשיך את דרכו הן בהנצחת השואה והן בתרומתם ליהודי העולם. כעבור כמה שנים, כשהגברת שושנה ז"ל הלכה לעולמה, החליטו בניה להקים את בית הספר לטובת אותם ילדים שלא היה להם מקום לימודים מותאם באזור המרכז.

קרן אור אליעזר על שם אליעזר ומרים

רבי אליעזר, מעמודי התווך של קהילת 'עץ חיים', היה בנו של הרב החסיד מנחם צבי שהיה ידוע בחסדיו לכל, וביתו היה פתוח לכל אלפי היהודים שהיטלטלו בתקופת מלחמת העולם מפולין לגרמניה ולצרפת.

רבי אליעזר עסק כל חייו בגמילות חסדים, הוא ניהל בהתנדבות את ארגון הגג של הקהילה החרדית 'עץ חיים' במשך ארבעים שנה וכן התנדב לחברה קדישא והיה לאחד מראשיה. במהלך מלחמת העולם השנייה היה פעיל וקצין במחתרת הצרפתית וחירף נפשו להצלת משפחות רבות והעברתן לשוויץ. באותם ימים קידש שם שמים בשמירת המצוות. בימים שלאחר המלחמה, כשהתפרנס מבית מסחר לרהיטים, היה היחיד שסגר את שעריו בשבת. אליעזר נודע ביושר ליבו ובכבוד לזולת בכל מעשי ידיו. אשתו מרים ז"ל עמדה לימין בעלה במסירות רבה במשך שנים ארוכות ועזרה רבות לחולים ולנזקקים בקהילה.

 

כיום מרכז שיקום ילדים למענכם היא המסגרת השיקומית מהגדולות ביותר בארץ לילדים בעלי מוגבלויות פיזיות והיא מטפלת בכ100- תלמידים מכל רחבי הארץ. במסגרת מרכז שיקום ילדים למענכם תוכניות לשיקום ילדים בעלי מוגבלויות פיזיות לרבות שיקום מוטורי, שימוש בתקשורת תומכת וחליפית וטכנולוגיה מסייעת. הצוות כולל רופאים, מטפלים, פיזיותרפיסטים, מורים, סייעות וכיוצא בזה. כל ילד זוכה לסל טיפולים מלא המותאם לצרכיו לצורך שיקומו בהיבט פיזי, נפשי, רגשי, קוגניטיבי, חינוכי וחברתי.

 

חזונם של אברהם נתן ושושנה ז"ל ושל אליעזר ומרים ז"ל הוא קו המנחה של מרכז שיקום ילדים למענכם - להעניק לכל ילד את התוכנית הטיפולית המגיעה לו על פי צרכיו כדי לאפשר לו למצות את יכולותיו עד תום, ובכך לאפשר לילדים בעלי מוגבלויות פיזיות קשות עתיד טוב יותר.

 

בית הספר מרכז שיקום ילדים למענכם ברחוב ברוך הירש 22 בבני ברק. מוסד שיקום ילדים - למענכם 2021 ע"ר ח.פ. 580725505

bottom of page